WELDING NECK (WN) Medida 1/2" hasta 24" 150LBS - 300LBS - 600LBS - 900LBS - 1500LBS - 2500LBS.

SLIP-ON (SO) Medida 1/2" hasta 24" 150LBS - 300LBS - 600LBS - 900LBS - 1500LBS - 2500LBS

THREADED (Brida roscada con cuello) Medida 1/2" hasta 24" 150LBS - 300LBS - 600LBS - 900LBS - 1500LBS - 2500LBS

LAP JOINT 150LBS - 300LBS - 600LBS - 900LBS - 1500LBS - 2500LBS

BLIND (Ciega) Medida 1/2" hasta 24" 150LBS - 300LBS - 600LBS - 900LBS - 1500LBS - 2500LBS

SOCKET WELDING (SW) Medida 1/2" hasta 24" 150LBS - 300LBS - 600LBS - 900LBS - 1500LBS - 2500LBS

LONG WELDING NECK Medida 1/2" hasta 8" 150LBS - 300LBS - 600LBS

DISCO EN OCHO

DIN 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2628

DIN 2641, 2642

DIN 2576, 2502, 2503

DIN 2527 PN6, PN10, PN16, PN25, PN40

DIN2566